Els parcs verds

Als punts verds podeu dipositar els residus que no es recullen al porta a porta, especialment els habitatges de fora vila que no disposau de contenidors o àrees d'aportació. Informau-vos bé a cada ajuntament dels residus que s'hi poden dipositar i dels horaris d'obertura o del sistema de targetes d'entrada.

Què s'hi pot portar?
Piles
Fluorescents i bombetes
Tòners
Bateries de cotxe
Voluminosos (sofàs, mobles, etc.)
Electrodomèstics (televisions, neveres, ordinadors, etc.)
Fusta
Vidre pla (de finestres, miralls, etc.)
Ferralla
Paper i cartó
Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics
Envasos de vidre
Restes de poda (que no sigui palmera)