Divendres, 13 d'abril de 2012
Molt bons resultats a la campanya de vigilància i foment del reciclatge als pobles del Pla de Mallorca
Els municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca han fet en els darrers mesos una aposta molt decicida pel reciclatge i per la minimització dels residus que es duen a incinerar.
Gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans/es del Pla de Mallorca, s'ha aconseguit reduir en gran mesura la quantitat de residus que es duen a incinerar amb el corresponent benefici mediambiental i econòmic.

La campanya de vigilància i foment del reciclatge al Pla de Mallorca està donant molt bons resultats tal com mostren les gràfiques que podeu veure al següent enllaç www.mancomunitatplademallorca.net/sfems/recollida.ct.html
Bookmark and Share