Dimarts, 26 de març de 2019
LA MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA PARTICIPA EN UN PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL IMPULSAT PER LA UNIÓ EUROPEA
L’activitat consisteix en la formulació i implementació d’un Pla municipal de promoció del treball decent al municipi de Girardota, Colòmbia. L’activitat consisteix en la formulació i implementació d’un Pla municipal de promoció del treball decent al municipi de Girardota, Colòmbia. A principis d’aquest mes de març la Fundació Internacional per Iberoamèrica d’Administració i Polítiques Públiques (FIIAPP), després de sondejar diverses entitats públiques de diferents comunitats autònomes, proposà a la Mancomunitat Pla de Mallorca la seva incorporació a la Unitat d’Experts de la Unió Europea sobre Ocupació, Treball i Protecció Social coneguda com a SOCIEUX+. Aquesta entitat anomenada SOCIEUX+ està formada per quatre socis europeus: Expertise France és el soci francès i també el líder (anomenat Partnership), FIIAPP és el soci espanyol, Cooperació Internacional de Protecció Social (BELINCOSOC) i Cooperació Tècnica de Bèlgica (BTC) són els dos socis de Bèlgica. L’objectiu és ampliar i millorar l’accés a millors oportunitats d’ocupació i sistemes de protecció social inclusius a països d’Iberoamèrica. Llavors, per aconseguir-ho ja s’està treballant per a la millora de les capacitats dels països participants alhora de dissenyar, gestionar i fer el seguiment de les estratègies d’ocupació i els sistemes de protecció social inclusius, eficaços i sostenibles. I això es fa mitjançant assistència tècnica i desenvolupament de coneixement a llarg termini entre iguals. El treball que desenvoluparà la Mancomunitat Pla de Mallorca dins SOCIEUX+ estarà emmarcat dins l’estructura de treball de la FIIAPP i consistirà en una assistència tècnica en el projecte de cooperació internacional anomenat Assessoria Professional en la realització de la política pública d’ocupació del municipi de Girardota (Colòmbia). En el proper mes d’abril, l’agent d’ocupació i desenvolupament local del Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca s’unirà a una expedició d’experts de SOCIEUX+ per, a continuació, desplaçar-se durant dotze dies al municipi de Girardota (Colòmbia) i desenvolupar una activitat que consisteix en la formulació i implementació d’un Pla municipal de promoció del treball decent.

Bookmark and Share