Dimecres, 27 de març de 2019
EL PLA DE MALLORCA REALITZA TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A LES ESCOLES DEL PLA
Els municipis integrants de la Mancomunitat Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany) han decidit mancomunar els projectes que tenen per finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere amb un pressupost de quasi quinze mil euros. Els Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2018 varen recollir una partida de vint milions d’euros pels ajuntaments per finançar projectes que tenen per finalitat el desenvolupament de mesures en matèria de violència de gènere. En aquest context els serveis socials de la Mancomunitat del Pla amb la Fundació Ires han organitzat 38 tallers de dues hores cada un sobre els mites de l’amor romàntic i un altra sobre tecnologies i violències masclistes. Els tallers han estat organitzats en col•laboració amb les escoles del Pla de Mallorca per la cessió de l’espai i s’ha dirigit als alumnes de sisè de primària. De forma complementària es realitzaran 13 taller addicionals dirigits als pares i mares dels alumnes. Els tallers pels pares i mares tindran el mateix contingut que es treballarà amb els seus fills i filles per tal de que els puguin acompanyar en el seu propi desenvolupament i amb la relació amb els altres en igualtat i així, prevenir actituds masclistes en un futur. Els tallers els duran a terme psicòlegs, educadors socials i treballadors socials amb una formació específica en perspectiva de gènere i en temes d’igualtat i violència de gènere. Aquests professionals tenen una amplia experiència laboral en programes d’atenció i prevenció a la violència de gènere, i han participat en la formació i desenvolupament de tallers i grups de discussió en les activitats que s’han desenvolupat des de la Fundació IRES.
Bookmark and Share