Dilluns, 1 d'octubre de 2018
APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES I ANUNCI DE LA LICITACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ
A LA FINESTRA "PERFIL DEL CONCTRACTANT": PUBLICAT AL BOIB NUM. 120 DE 29 DE SETEMBRE DE 2018 L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES I ANUNCI DE LA LICITACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ (Número de registre 9853 )
Bookmark and Share