CONTRACTACIÓ TÈCNIC PER A LA FORMACIÓ D'IMMIGRANTS
Contractació personal laboral temporal per a la realització de projecte de alfabetització finançat pel fons LEADER
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
24 de març de 2014
Unitat:
Servei de Promoció Econòmica.
Data publicació a la web:
17 de març de 2014
Arxius adjunts:
nota sobre la selecció (21 KB)
Data publicació a la web: 27 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 18b29b7be5a93c73c8ca3e41813d04da532517b4
anunci contractació formador immigrants (22 KB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: ea6109e022d001791d9dc81d14d45d673050cbff