L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A L’EMPRESA RECUPERADORA I/O RECICLADORA DE PAPER-CARTÓ
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
21 de setembre de 2018
Arxius adjunts:
Plec Prescripcions Tècniques (263 KB)
Data publicació a la web: 26 de setembre de 2018
Emprenta digital SHA1: ee64223d84ab9cf293a44e92b04f788f43c1ba67
Plec de Clàusules Administratives (167 KB)
Data publicació a la web: 26 de setembre de 2018
Emprenta digital SHA1: 295a81b48deb074348b1e6c4cd238dcd5ce52a50