Contractació del servei de treball preventiu i socioeducatiu amb infants i joves en risc d'exclusió social
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
21 d'agost de 2017
Arxius adjunts:
Anunci de l'adjudicació (409 KB)
Data publicació a la web: 22 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: a5c15f5e44ce66525b71de99697a383b0a056dfe