RENOVACIÓ DEL SANEJAMENT DEL CARRER DONZELLA DE PORRERES
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
24 de maig de 2017
Data publicació a la web:
15 de maig de 2017
Arxius adjunts:
Plec condicions (4.21 MB)
Data publicació a la web: 15 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 3ab30cdd86915767ff5eaa54437b4f2a7e7c7556