CONTRACTE ALINEACIÓ PAPER (2016)
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
26 de maig de 2016
Data publicació a la web:
8 d'abril de 2016
Arxius adjunts:
acta obertura pliques i adjudicació provisional (25 KB)
Data publicació a la web: 8 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 5250e2be2d037b96c71eec5de4b9ca6c244c9be9
Plec clausules administratives (106 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 0129b0803107074315bc45ee1b191d90d33d2b5c
Plec Prescripcions Tècniques (32 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 094cea799eb8b175fc08ad759a03e426635073e8
Anunci licitació (23 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 9155807c644df15ab7ea063b7577add1d5080163