SERVEI DE RECOLLIDA PLÀSTICS VOLUMINOSOS
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
2 d'agost de 2014
Unitat:
Gerència
Data publicació a la web:
2 de juliol de 2014
Arxius adjunts:
suspensió del procediment (32 KB)
Data publicació a la web: 18 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 428bf2960c65068e52ce20a6debdcce40e86f0d6
PLEC DE CONDICIONS (75 KB)
Data publicació a la web: 2 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 6839cf2ca50f3eef0a1a23b4d15dc890fa9b7222
ANUNCI LICITACIÓ (25 KB)
Data publicació a la web: 2 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: 41343f44b6b787b3324f60c6e584752e63b2dd63